Vi søker en servitør i fulltids- eller

deltidsstilling :) 

Send CV på mail til

kristin.dung.nguyen@gmail.com

Sjekk denne
Facebook-linken for mer

info